Kulturhuset Tobo

Varmt välkommen till Kulturhuset Tobo, en plats för spännande och kanske ibland oväntade möten. 
Husets öde har skiftat genom årens lopp, men har lyckats behålla mycket av sin charm från 1940-talet och är åter en mötesplats för i Tobo och närliggande orter. 

Kulturföreningen T 

Kulturföreningen T är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden.
Vi vill utveckla Kulturhuset Tobo till en mötesplats i bygden för föreningar, kulturliv, småföretagsverksamhet, utbildning och enskilda människor. 

Tobo Bruksmusem

Tobo Bruksmuseum, vilket bildades 2004, har  en permanent utställning i Pelarsalen i Kultuhuset Tobos bottenvåning.
Utställningen visar Tobos rika och mångfacetterade industrihistoria med, bl.a. järnbrukstiden, Monarkepoken och mönsterjordbruket.

På gång i Kulturhuset Tobo

 Varmt välkomna till den händelserika säsongen 2024!

  • Söndagsöppet i Tobo Bruksmuseum5 maj kl 11-16
  • Söndag 12 maj kl 10 Städ- och arbetsdag i Kulturhuset Tobo
  • Fredag 17 maj Pub-kväll kl 19
  • Torsdag 23 maj Berättarkväll med Inger Olausson om Trädgårdsmästarinnor: Hundra år av kamp för jämställd trädgårdsutbildning, samt en hel del om handelsträdgårdar och annan hortikulturhistoria